שכונות  שינוי תב"ע 

תכנית בניין עיר (תב"ע) קובעת את הנחיות הבניה, זכויות ושימושים ובעצם, מכתיבה את התכנון העתידי של המקום. כל חברה או אדם רשאים לשנות ו/או ליזום תוכנית בניין עיר (תב"ע) לגבי מקרקעין שונים.

 

תהליך הכנת תכנית ת.ב.ע כולל, בין השאר, הכנת תשריט, תקנון ונספחים שונים. כתיבת התקנון והכנת התשריט מתבצעים בהתאם לכללים קפדניים של מנהל התכנון.

אישור תכנית בניין עיר הינו בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, פרט למספר נושאים המוגדרים בחוק שלגביהם אישור תכנית (תב"ע) בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה. נתיבי הקמה מבצעת עבור הלקוח את ההליך על כל שלביו השונים, מתוך ידע עשיר והכרה מעמיקה של ההליכים הסטטוטוריים, חוקיי התכנון והבנייה וידע רב בנושא תכניות בניין עיר. תהליך העבודה הינו מקצועי ויעיל, ומטרתו לפשט את התהליכים ולקצר את הליך קבלת ההיתר.

Seagate_Air_2_-_final
013-1
b_y final0020
אליהו הנביא 4
Untitled-2
הרואה 75-79 רמת גן
לכיש 2
005
קרית מלאכי
Untitled-2
A3-001
Untitled-4
Untitled-1
קומת קרקע
b_y final0001b
Untitled-1
ארלוזרות 11א
CAM 5
Untitled-2
borsekay0004
תצא_001
pic1
Untitled-4
borsekay0002
Untitled-3
קומת א
Untitled-3