שכונות/שינוי תב"ע  פרויקטים נבחרים 

תכנית בניין עיר (תב"ע) קובעת את הנחיות הבניה, זכויות ושימושים ובעצם, מכתיבה את התכנון העתידי של המקום. כל חברה או אדם רשאים לשנות ו/או ליזום תוכנית בניין עיר (תב"ע) לגבי מקרקעין שונים. תהליך הכנת תכנית ת.ב.ע כולל, בין השאר, הכנת תשריט, תקנון ונספחים שונים. כתיבת התקנון והכנת התשריט מתבצעים בהתאם לכללים קפדניים של מנהל התכנון. אישור תכנית בניין עיר הינו בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, פרט למספר נושאים המוגדרים בחוק שלגביהם אישור תכנית (תב"ע) בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה. אנחנו מבצעים עבור הלקוח את ההליך על כל שלביו השונים, מתוך ידע עשיר והכרה מעמיקה של ההליכים הסטטוטוריים, חוקיי התכנון והבנייה וידע רב בנושא תכניות בניין עיר. תהליך העבודה הינו מקצועי ויעיל, ומטרתו לפשט את התהליכים ולקצר את הליך קבלת ההיתר.

מגדלים  ופינוי בינוי  פרויקטים נבחרים

הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי היא חלק ממדיניות ההתחדשות עירונית בערים שנוצרה כפתרון לבעיות הנגררות בעקבות תהליך הפרבור. מדיניות זו פותחה בעקבות אזילת השטחים הפתוחים מחוץ לערים, קריאת גופי התכנון לציפוף הערים, וחוסר היכולת לטפל במרקמים עירוניים מתדרדרים. ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, על מנת לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ועל מנת לשפר את תדמית העיר. בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי מבוצעת בדרך כלל הריסת המבנים ובנייה מחדש של שכונה צפופה יותר ובעלת תשתיות משופרות. בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי, כגון פטור מהיטל השבחה. כל אלה מעודדים התקשרות בין היזמים לדיירים במתחם

תמ"א 38/2    פרויקטים נבחרים

   תעסוקה ומסחר  פרויקטים נבחרים

תמ"א 38/1    פרויקטים נבחרים

התחדשות עירונית, באמצעות תכנית מתאר ארצית (תמ"א 38), נועדה לחזק מבנים שהוצא עבורם היתר בניה לפני 1980. תמ"א 38 מאפשרת לנו לבצע טיפול אפקטיבי בסיכונים הנובעים ממלחמה, נזקי טבע ורעידות אדמה ע"י חיזוק המבנה, חידוש התשתיות והוספת פתרונות מיגון מתקדמים דוגמת מ"מדים.

שימור  פרויקטים נבחרים 

שימור מבנים היא פעולה אדריכלית-הנדסית שנועדה לחדש מבנים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית. פעולת השימור כוללת מכלול פעולות שמטרתן להבטיח המשך קיום תקין ושלם של המבנים והאתרים המיועדים. הפרקטיקה של השימור כוללת: הגנה (על ידי גידור או קירוי), תחזוקה, ייצוב, שימור הקיים (Preservation), שיחזור (החזרת האתר לצורה שהייתה בעבר ללא תוספות או שינויים), שיקום (כולל התאמה מחדש), בנייה חדשה (רה-קונסטרוקציה על סמך תיעוד), העברה (של המבנה למקום אחר), פרוק והרכבה מחדש, שיכפול (יצירת העתק מדויק, "Replica"), ושימור חזית או פרטים. קיימות מספר גישות של שימור הנובעות מהשקפות עולם שונות וצורות התייחסות שונות לתפקיד המבנה במרקם העירוני או באתר בו הוא נמצא, לחלקו במורשת ההיסטורית ולמאפייניו העיצוביים והאסתטיים.

הקמת שטחי משרדים ומסחר , גמרים

מבנה תעשיה

  • Instagram - Black Circle
  • facebook