מגדלים  ופינוי בינוי

Seagate_Air_2_-_final
013-1
b_y final0020
אליהו הנביא 4
Untitled-2
הרואה 75-79 רמת גן
לכיש 2
005
קרית מלאכי
Untitled-2
A3-001
Untitled-4
Untitled-1
קומת קרקע
b_y final0001b
Untitled-1
ארלוזרות 11א
CAM 5
Untitled-2
תצא_001
pic1
Untitled-4
Untitled-3
קומת א
Untitled-3