פינוי בינוי  ומגדלים

שכונות ומתחמים

שימור

תמא 38/2 ובניה רוויה

תמא 38/1 , חיזוק ותוספות

מסחר ותעסוקה

גמר משרדים

מבני תעשיה